2012. január 23., hétfő

Propozície - 26.2.2012 - súťaž

VI. Holdfény Lánya Páros és Csoportos Hastáncverseny - kiírás szlovák nyelven (köszönet érte Gabriel Pintes-nek: http://www.liptov-orient-festival.sk/

*************************


Propozície

Milé tanečnice a lektorky

a s radosťou vám oznamujeme, že

Mahasti Hastánc Stúdió

organizuje

medzinárodnú tanečnú súťaž pre dvojice a skupiny pod názvom
VI. HOLDFÉNY LÁNYAI

Miesto
CSILI Művelődési Központ Színházterme
Bp. XX. ker, Nagy-Győri István u. 4-6.

 Termín
Nedeľa 26.2.2012 o 11:00-15:00

 

10.  ročník tanečnej súťaže výhradne pre skupiny – V Maďarsku patrí medzi prvé tanečné súťaže vôbec

Tejto súťaže sa zúčastňujú nielen najväčšie a najlepšie tanečné školy, ale aj novovzniknuté tanečné skupiny alebo kluby.

Aj zo zahraničia sa čoraz viac skupín hlási na súťaž, takže doma v Maďarsku sa môžete porovnať s medzinrodným obsadením.
Verne tradíciám, aj tento rok bude súťaž medzinárodná, takže čakáme účasť z celého územia Maďarska, ale aj zo zahraničia.

Registrácia súťažiacich bude pri hlavnom vchode od 10:15 h

Kategórie

1, Dospelí začiatočníci – duo a malé skupiny – od 14 rokov, začiatočníci, amatéri 2-5 osôb v skupine

2, Dospelí začiatočníci – veľké skupiny – minimálne 6 osôb, maximálny počet nie obmedzený (nad 10 osôb zľavy na štartovnom) - pre skupiny, kde tancujú len amatéri. Prihlásiť sa dá len choreografia, ktorá ešte na žiadnej súťaž nezískala 1.-3. miesto

V kategórii začiatočníci môžu štartovať tie tanečnice, ktorým to odporúča ich učiteľ/ lektor (napr. Ešte sa nikdy neumiestnili na súťaži, dlhšie tancujú, ale ešte nesúťažili, ich tanečná úroveň ešte nedosahuje stredne pokročilú úroveň) pravidelne nevystupujú, nevyučujú a nemajú tanečné školy.


3, Dospelí stredne pokročilí – duo a malé skupiny – od 14 rokov, stredne pokročilí amatéri 2-5 osôb v skupine

4, Dospelí stredne pokročilí – veľké skupiny – minimálne 6 osôb, maximálny počet nie je obmedzený (nad 10 osôb zľavy na štartovnom) - pre skupiny, kde tancujú len stredne pokročilí amatéri. Prihlásiť sa dá len choreografia, ktorá ešte na žiadnej súťaž nezískala 1.-3. miesto v kategórii stredne pokročilí/pokročilí


V kategórii mierne pokročilí môžu štartovať tie tanečnice, ktorým to odporúča ich učiteľ/ lektor (napr. Ešte sa nikdy neumiestnili na súťaži, dlhšie tancujú, ale ešte nesúťažili alebo len málo, ich tanečná úroveň ešte nedosahuje pokročilú úroveň) pravidelne nevystupujú, nevyučujú a nemajú tanečné školy.5, Dospelí pokročilí – duo a malé skupiny – nad 14 rokov, pokročilí amatéri 2-5 osôb v skupine


6, Dospelí pokročilí – veľké skupiny – minimálne 6 osôb, maximálny počet nie je obmedzený (nad 10 osôb zľavy na štartovnom) - Prihlásiť sa dá aj choreografia, ktorá už získala nejaké ocenenie v kategórii stredne pokročilí/pokročilí, ale nie je to podstatné.


V kategórii  pokročilí môžu štartovať také skupiny a dvojice:
-         V ktorých hociktorý člen už získal na nejakej súťaži umiestnenie na 1.-3. mieste v kategórii sólo alebo skupiny v kategórii mierne pokročilí/pokročilí
-         Kde so skupinou tancuje lektor, choreograf, vedúci
-         Keď budú súťažiť s choreografiou, ktorá na nejakej súťaži už získala ocenenie na 1.-3. mieste v kategórii mierne pokročilí/pokročilí
-         Ich pripravenosť zodpovedá očakávaniam v tejto kategórii
-         Hociktorý člen skupiny vyučuje tanec, má tanečnú školu alebo pravidelne vystupuje


7, Junior – duo a skupiny – v tejto kategórii môžu štartovať také dvojice a skupiny, kde tancujú tanečnice do 14 rokov, alebo priemerný vek skupiny neprekročí 14 rokovTermín prihlášok: do 31.1.2012
Prihlášky prijímame dovtedy, kým sa nenaplní maximálny počet dvojíc/skupín, čo je 38.

Platnosť prihlášky:
-         Odoslanie vyplnenej prihlášky
-         Platba štartovného alebo doklad o zaplatení
-         Odoslanie CD/mp3 mailom do 31.1.2012

Štartovať je možné aj s viacerými choreografiami, ale za každú sa platí celé štartovné.

Štartovné:
-         Duo – 4000 Ft/os
-         Skupina – 3000 Ft/os 
-         Ak ešte bude miesto, prihlásiť sa dá aj na mieste, vtedy je štartovné – duo 4500 / os. Skupina 3500 / os.
-         Zľavy – nad 10 osôb je štartovné 2500 Ft/os
-         Každý súťažiaci obdrží jednu vstupenku ako darček pre svoju rodinu/kamarátov/fanúšikov


Ďalšie podmienky

Ak sa v jednej kategórii prihlási menej ako 4 dvojíc/skupín, bude táto zlúčená s inou kategóriou. O tejto zmene vás budeme informovať.

Pretože hlavným cieľom súťaže je aj podpora tvorivej dielne, v kategórii začiatočníci a stredne pokročilí môžu štartovať len choreografie, ktoré sa neumiestnili na 1.-3. Mieste na žiadnej súťaži. Choreografie, ktoré získali ceny (1.-3.):
-         v kategórii začiatočníci, môžu súťažiť v kategórii stredne pokročilí
-         v kategórii stredne pokročilí, môžu súťažiť v kategórii pokročilí

Prihlásiť sa dá s akoukoľvek novou alebo staršou choreografiou, ale len s uvedením mena choreografa (osoba alebo celá skupina). Ak je choreograf zo zahraničia, treba od neho súhlas s použitím jeho diela.


Veková kategória nemá obmedzenú spodnú ani hornú hranicu.

V kategórii skupiny nie je obmedzený počet súťažiacich, pretože veľkosť pódia je aspoň 80 m2. Pozadie pódia je čierne, preto pamätajte na to, aby ste si zvolili také oblečenie, ktoré nebude splývať s pozadím.

Tanečné štýly nie sú obmedzené. Je možné štartovať hociktorým východným tanečným štýlom, ako je folklór, moderný štýl, orientálny tanec ktorejkoľvek oblasti, fantasy či kabaretný štýl (tanečno- divadelný). Rozhodcovia nebudú porovnávať tanečné štýly medzi sebou, ale budú posudzovať, do akej miery zodpovedá tanečný štýl predvedený so znakmi tanečného štýlu, ktorý bol uvedený na prihláške (raqs sharqi, drum solo, saidi, fusion, folklor, modern pop, atď.)
Radi privítame aj choreografie, ktoré sú na hranici tanečných štýlov, ktoré sú novátorské ale aj tradične a klasické tance

Akékoľvek rekvizity sú povolené, v rámci jednej choreografie aj viac (z bezpečnostných dôvodov nie je možné použíť oheň)

V prípade zranenia a úrazu

Odoslaním prihlášky sa rozumie, že každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečenstvo (riziko) a sú si vedomí toho, že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadne zranenie a ďalšie škody, ktoré sa na mieste súťaže môžu vyskytnúť. Vedúci skupín sú povinný poučiť svojich súťažiacich o tejto veci.
V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov súťažiacich, je vedúci skupiny povinný problém nahlásiť organizátorovi, aby sa mohol postarať o lekársku starostlivosť. Odoslaním prihlášky sa tiež rozumie, že súťažiaci si prečítali pravidlá súťaže a budú ich aj dodržiavať


Dlžka skladieb
Duo  - 1:30-4:00 minút; Skupiny - 1:30-5:00 minút
Maximálne prekročenie o 10 sekúnd, potom to zvukár stíši

Poradie súťažiacich
Opačné poradie, ako boli prijaté prihlášky, čiže skupina ktorá sa prihlásila ako prvá, bude tancovať ako posledná v poradí
Príchod tanečníc – min 30 min pred začiatkom svojej súťaže

Poradie v jednotlivých kategóriách bude uvedené na www.mahasti.hu a odošleme to aj vedúcim skupín a takisto bude vyvesené na dverách šatne.

Bodovanie
Počet rozhodcov bude okolo 15, ktorí budú verejne udelovať body od 5 do 20
V prípade rovnakého počtu bodov (napr. dve 2. miesta), o cenách rozhodcovia  
rozhodnú losovaním.
Rozhodcovia sú významní predstavitelia orientálneho tanca v Maďarsku.
O konkrétnych rozhodcoch a cenách v súťaži vás budeme priebežne informovať.


Kritériá hodnotenia
- využitie priestoru, útvary / obrazy na pódiu
- zladenosť skupiny, synchro
- komunácia s obecenstvom
- prezentácia a výraz
- harmónia tanečného štýlu s hudbou (napr. zladenosť kostýmov a hudby, využitie a rôznorodosť špeciálnych hudobných štýlov, rytmov, krokov a pohybov, apod.)
- súlad stupňa obtiažnosti choreografie s technickou úrovňou tanečníc
- funkčné využite rekvizít
- kreativita, umelecký dojem
- zladenie kostýmov s choreografiou, osobitosťou tanečníc a obsahom tanca
- súťažné vystúpenie musí obsahovať min 40% prvkov orientálneho tanca. V opačnom prípade takúto choreografiu rozhodcovia nebudú hodnotiť (nehodnotiteľná choreografia)

Hudbu prosím poslať do 31.1.2012
Súťažné skladby budú nahraté na CD v takom poradí, ako budú skupiny súťažiť, aby sme predišli „tlačenici” pri zvukárovi. Dúfame, že týmto aj vás odbremeníme pred súťažou, aby ste sa mohli kľudne pripraviť. Žadame všetkých, aby ste mali aj náhradé CD so sebou.

 


Tešíme sa na vaše prihlášky, nápady, odporúčania, otázky

VI. Holdfény Lányai Hastáncverseny

Beillesztem az online nevezési lapot, a kiírást magyarul és a következő bejegyzésben szlovákul is (amit köszönök ezúton is Gabriel Pintesnek!!!)

Online nevezési lap:

Ezt köszönöm Gabinak, akire mindig számíthatok ilyenekben!

A versenykiírás magyarul:
VERSENYKIÍRÁS

Kedves Hastáncosok, Oktatók!

Örömmel értesítünk benneteket a

Mahasti Hastánc Stúdió

szervezésében megrendezendő

 VI. HOLDFÉNY LÁNYAI

Páros és Csoportos Nemzetközi Hastáncversenyről.

Helyszíne:
CSILI Művelődési Központ Színházterme
Bp. XX. ker, Nagy-Győri István u. 4-6.

A verseny időpontja:
2012. február 26. vasárnap 11:00-15:00

Magyarország első, kizárólag csoportoknak szóló hastáncversenye már 10 éve.

Erre a versenyre a legnagyobb, legjobb iskolák jelentkeznek, de rendszeresen fellépnek rajta kisebb, újonnan alakult hastánciskolákat, klubokat képviselő csoportok is. Külföldről is egyre több csoport nevez, így a versenyzők ténylegesen, itt helyben, Magyarországon is nemzetközi mezőnyben mérettethetik meg magukat.

A rendezvény a hagyományokhoz híven idén is nemzetközi, tehát szeretettel várjuk valamennyi hastánciskola képviselőit, Magyarország egész területéről és külföldről egyaránt!


Versenyző regisztráció a főbejáratnál elhelyezett asztalnál 10:15-től.

Kategóriák:

1, Felnőtt kezdő páros és kiscsoportos            - 14 év feletti kezdőkből, amatőrökből álló párosok és max. 5 fős csoportok számára.

2, Felnőtt kezdő nagycsoportos - Minimum 6 fővel, kizárólag amatőrökből álló csoportok számára. Maximum létszám nincs, 10 fő felett nevezési díj kedvezmény!
Csak olyan koreográfia nevezhető, amely semmilyen versenyen nem ért még el 1-3. helyezést.

A kezdő kategóriákban indulhatnak azok, akiknek mestertanáruk, oktatójuk ezt javasolja (pl. még nem voltak helyezettek, régóta táncolnak, de még nem versenyeztek, tudásszintjük még nem elegendő a középhaladó kategóriához), nem működnek táncelőadóként, nem oktatnak, nem vezetnek tánciskolát.

3, Felnőtt középhaladó páros és kiscsoportos - 14 év feletti középhaladókból, amatőrökből álló párosok és max. 5 fős csoportok számára.

4, Felnőtt középhaladó nagycsoportos - Minimum 6 fővel, kizárólag középhaladó amatőrökből álló csoportok számára. Maximum létszám nincs, 10 fő felett nevezési díj kedvezmény!
Csak olyan koreográfia nevezhető, amely semmilyen versenyen nem ért még el 1-3. helyezést középhaladó, haladó kategóriában.

A középhaladó kategóriákban indulhatnak azok, akiknek mestertanáruk, oktatójuk ezt javasolja (pl. még nem voltak helyezettek, régóta táncolnak, de még nem vagy csak keveset versenyeztek, tudásszintjük még nem elegendő a haladó kategóriához), nem működnek táncelőadóként, nem oktatnak, nem vezetnek tánciskolát.

5, Felnőtt haladó páros és kiscsoportos         14 év feletti, haladó szintű párosok és max. 5 fős csoportok számára.

6, Felnőtt haladó nagycsoportos
Minimum 6 fővel, haladó tudásszintű csoportok számára. Maximum létszám nincs, 10 fő felett nevezési díj kedvezmény!
Olyan koreográfia is nevezhető, amely versenyeken már ért el helyezést középhaladó-haladó kategóriában, de ez nem feltétel és nem is kizáró ok.

A haladó kategóriában indulhatnak mindazon csoportok és párosok,
 - melyeknek bármely tagja már ért el 1-3. helyezést egyéni vagy csoportos kategóriában bármely hastáncversenyen középhaladó-haladó kategóriában;
- akikkel együtt táncol oktatójuk, koreográfusuk, vezetőjük;
- akik olyan koreográfiát adnak elő, amelyik ért már el 1-3. helyezést bármely hastáncversenyen középhaladó-haladó kategóriában;
- felkészültségük és mestertanáruk, oktatójuk szerint rendelkeznek azzal a tánctudással, ami ebben a kategóriában elvárt;
- a tagok bármelyike oktat, iskolát vezet, rendszeresen fellép.

7, Junior páros és csoportos      - Ebben a kategóriában indulhatnak azok a párok és csoportok, amelyek 14 év alatti gyermekekből állnak, illetve a csoport átlagéletkora nem haladja meg a 14 évet.

Nevezési határidő:
2012. január 31.
A nevezéseket jelentkezési sorrendben fogadjuk mindaddig,
amíg a létszám be nem telik.
A versenyen maximum 38 páros / csoport indulhat.

Az érvényes nevezés feltételei:
- a kitöltött jelentkezési lap leadása,
- a nevezési díj befizetése, illetve az azt igazoló szelvény bemutatása,
- a zene leadása CD-n/e-mailben január 31-ig (audió vagy mp3 formátumban).

- A versenyzők bármennyi koreográfiában indulhatnak, amennyiben vállalják,
hogy mindegyik koreográfia esetén befizetik a nevezési díjat.


Nevezési díjak:
- Párosban       – 4000 Ft/fő
- Csoportban   – 3000 Ft/fő 
- Amennyiben marad hely, akkor a helyszínen a nevezési díj párosban 4500 Ft/fő, csoportban 3500 Ft/fő
- Kedvezmény: 10 főtől fölfelé a nevezési díj 2500 Ft/fő
Minden versenyző a fellépő jegye mellé 1 db belépőjegyet kap ajándékba, amellyel meghívhatja rokonait/barátait/drukkereit a versenyre.

A befizetés módja:
- A Mahasti Hastáncstúdió bármely oktatójánál személyesen.
- Banki utalással az OTP 11773195-05876392 számlaszámra.
 A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
- a csoport nevét,
- a résztvevők névsorát / számát,
- a koreográfia címét.


Egyéb feltételek:

Amennyiben egy kategóriában 4-nél kevesebb nevezés érkezik, azt a kategóriát összevonjuk más kategóriával. Kategória összevonás esetén előzetes értesítést küldünk.

Mivel a verseny egyik fő célja a kreatív műhelymunka támogatása, a kezdő és középhaladó kategóriákban csak olyan koreográfia nevezhető, amely semmilyen versenyen nem ért még el 1-3. helyezést. A korábban kezdő kategóriában helyezést elért produkciók a középhaladó kategóriában, a középhaladó kategóriában 1-3 helyezést elért produkciók haladó kategóriában indulnak.

Nevezni bármely új produkcióval vagy régi koreográfiával lehet, kizárólag a koreográfus nevének feltüntetésével (ez lehet egy személy vagy a csoport saját munkája is). Külföldi koreográfus esetén szükséges a koreográfustól származó érvényes felhasználási szerződés vagy engedély másolata is.

Sem alsó, sem felső korhatár nincs.

A csoportos kategóriában létszámkorlátozás nincs, mivel a CSILI színháztermének színpada legalább 80 nm. A színpadi háttér fekete/sötét színű, tehát gondoljon mindenki arra, hogy olyan színű fellépő ruhát válasszon, amely nem olvad bele a háttérbe.

Stílusmegkötés nincs. Indulni lehet bármilyen stílusú keleti tánccal, legyen az akár népi, akár modern tánc, az orientális tánc bármely határterülete, fantázia v. táncszínház jellegű produkció. A zsűri nem egymással hasonlítja össze a különböző csoportok stílusát, hanem azt veszi figyelembe, hogy a csoport által előadott produkció stílusa mennyire felel meg a nevezési lapon megadott stílus jegyeinek. (Raks sharki, dobszóló, saidi, fúzió, fantázia, törzsi, modern pop stb.)
Örömmel fogadjuk a műfajok határait feszegető, újító szándékú produkciókat és a teljesen tradícionális, klasszikus táncokat is.

Bármely eszköz használata megengedett, akár egy koreográfián belül több eszközé is. (Tűzzsonglőrök biztonsági okok miatt nem vehetnek részt a produkciókban.)

Sérülés esetén
A versenyzők a nevezéssel vállalják és megértik, hogy a versenyen való indulás esetlegesen sérülésveszéllyel járhat, ezért sem a verseny rendezője, sem helyszíne, sem látogatói nem vonhatók felelősségre esetleges sérülés, vagy a versenyen való részvétel bármilyen egyéb káros következménye esetén. A nevező csapat / egyén felkészítője vállalja, hogy tájékoztatja a csapatok minden egyes tagját erről a tényről.

Ha a verseny alatt bármikor a versenyző megbetegedik, megsérül és/vagy fizikai állapota veszélybe kerül a versenyző, edző, vagy a csoport kísérője kötelezően felelős jelenteni a balesetet vagy betegséget a verseny szervezőinek, hogy azok mihamarabb intézkedhessenek orvosi ellátásról. A versenyző nevezésével kijelenti, hogy a verseny indulási feltételeit elolvasta, megértette és azokat magára és a csapatára nézve, kötelezőnek ismeri el.”

Viselkedés, egyéb tanácsok:
Ha még nem vagy rutinos versenyző, kérlek, mindenképpen olvasd el a következő tanácsokat is:
http://everydaylifeofabellydancer.blogspot.com/2010/01/hastancversenyre-keszulunk-cikk.html


A táncosok rendelkezésére álló idő:
Párosban  - 1:30-4:00 perc; Csoportban - 1:30-5:00 perc
Az időtúllépés maximum 10 mp lehet. Ezután a technikus lekeveri a zenét!

A táncok sorrendje:
A jelentkezéssel fordított sorrendben következnek a táncok,
azaz az elsőként regisztráló csoport táncol utolsóként, az utolsóként jelentkező pedig elsőként.
Érkezés a fellépés kezdete előtt min. fél órával.

A fellépési sorrend fent lesz a www.mahasti.hu honlapon, illetve a versenyző csoportok képviselőinek e-mailben is elküldjük.
A verseny napján az öltők ajtaján is kifüggesztjük.

Pontozás:
A zsűri létszáma kb. 15 fő, akik nyílt pontozással értékelnek 5-20 pontig.
Holtverseny esetén megosztott helyezéseket kapnak a versenyzők és
sorsolással dönt a zsűri a nyereményekről.
A zsűri tagjai a hazai hastáncélet neves képviselői,
illetve a főszponzorok megbízottjai.
A zsűri tagjairól és a nyereményekről hamarosan tájékoztatunk Titeket.

A zsűrizés főbb szempontjai:
- térkihasználás, színpadkép
- csoportösszhang
- nézőkkel való kommunikáció
- előadásmód, érzelmek megjelenítése
- az előadott tánc stílusa harmóniában van-e a választott zene stílusával (pl. zene és a kosztüm összhangja, a speciális zenei stílusok, ritmusok  lépéseinek, mozdulatainak alkalmazása, változatossága stb.),
- a koreográfia nehézségi fokának és a táncosok technikai tudásának összhangja
- az eszközök funkcionális használata,
- kreativitás, művészi hatás
- az előadott koreográfiával, a fellépők egyéniségével, valamint táncuk mondandójával harmonizáló öltözék.
- A produkciónak (fantázia és fúziós táncok esetén is!) min. 40%-ban tartalmaznia kell az orientális táncok elemeit. Ezek hiányában a zsűri a produkciót „hastáncversenyen értékelhetetlennek” minősíti és nem pontozza.A zenéket kérjük január 31-ig előre leadni.
Ez szintén megtehető a Mahasti Hastánc Stúdió bármely oktatójánál és e-mailben is.
Az összes számot felvesszük egy cd-re a fellépések szerinti sorrendben, hogy elkerüljük a versenyeken szokásos tolongást a technikusi szoba előtt. Ezzel, reméljük, a Ti vállatokról is leveszünk egy terhet a verseny előtti izgalomban, s így Ti is nyugodtabban készülődhettek.
Ha nem e-mailben külditek a zenét, akkor a verseny végén a leadott cd-ket átvehetitek a technikusi szobában.
Kérünk mindenkit, hogy legyen tartalék zenei cd-je is.

Szeretettel várjuk jelentkezéseiteket,

további ötleteiteket, javaslataitokat, kérdéseiteket:

70/317-80-90

Mahasti és a Szervezők
Ha kesztyűt adsz, sapkát kapsz vissza!

Dokival megyünk korizni, közben beszélgetünk. Én már előre aggódom, hogy sokan lesznek, mert irtózom a tömegtől. Doki meg szereti. Beszélgetés közben egyszer csak megjegyzi:
- Anya, én olyan vagyok, mint a bárány!
- Miért, olyan szelíd vagy?
- Nem, hanem mert szeretek SOKADALMÁBAN lenni!

Egyik este ülünk Doki ágyában, beszélgetünk, megszeretgetjük egymást, satöbbi.
Doki elgondolkozva megsimogatja a pocakomat, visszagondol a régi eseményekre. (Melankolikus hangnemben kezdi a mondatot, a végére teljesen felderül.)...
- ... Elment a kisbaba... De legalább annyival kevesebben vagyunk itthon, a lakásban... És annál hamarabb lehet kiskutyám!


- Anyam kitaláltam egy új közmondást! ... Ha egy kesztyűt adsz, egy sapkát kapsz vissza.
Nagybalázzsal elgondolkodva mondjuk:
- ... Ahaaa... És az mit jelent? Hogy ha jó fej vagy, akkor többet kapsz vissza?
- Nem, ha ÁLDOZATKÉSZ vagy, ÁL-DO-ZAT-KÉSZ!

(Egyébként a közmondás kitalálása még menet közben is zajlott, így nagyjából öt percig hallgattuk:
- Ha egy... ha... ha... ha.... ha... ha egy.. kesztyűt... ha egy k... ha egy k... kesz... kesz... kesztyűt.... ha egy kesztyűt adsz.... s.... s... sap... egy s.... egy ssss.... egy sapkát.... ha egy.... egy sapkát kapsz..... vissza... ha egy k... ha egy kesztyűt... kesztyűt adsz..... egy sapkát ... kapsz. Vissza.)

2012. január 21., szombat

Doki és Balázska egyenlő szeretet

Mostanában nem tudtam lejegyezni Doki aranyköpéseit, így helyette közzéteszek néhány sztorit Doki és Balázska kapcsolatának kapcsán. :-)))

Doki nagyon szeretne már kiskutyát, de mivel nem kap, addig is Balázskán éli ki a kényeztetési vágyait. Egyik nap is dögönyözi, simogatja, tornáztatja Balázskát, közben gügyög neki. Balázska lelkesen honorálja: kacag, mosolyog, örül, sikongat... Doki meg is jegyzi:
- Balázska a legjobb házi...ööö... háziember.

Doki ágyán van Balázska, mi Dokival próbálunk beszélgetni, de nem megy, mert Balázska folyamatosan dünnyög, nyöszörög, "beleszól", nyögdécsel. Végül felveszem, és "rászólok":
- Na jól van, Balázska, most már hagyd ezt abba, mert nem lehet így beszélgetni.
Doki azonnal rákontráz:
- Igen, Balázska, nem lehet így semmit se csinálni és örülj, hogy nem vágtalak még gyomorszájon. Amúgy nagyon szeretlek, Balázska!

Egyik nap Balázskával megyünk Dokiért az iskolába. Amíg Doki ruháját igazítom, a kislányok körbeállják Balázskát, rajonganak érte, hogy "deeeeaaaraaaaanyoooos!". Balázska meg csak fekszik a babakocsiban,  jól beöltöztetve, mozdulni sem bír, és ahogy szokta, rezzenéstelen arccal figyeli, hogy mi történik körülötte. Egyszer csak az egyik kislány megjelenik mellettem és félig sírva közli:
- Megijedtem a kisbabááátóóóól, mert nem pisloooog....!
Elkezdem magyarázni, hogy igen, a kisbabák nagyon keveset pislognak, a felnőttek meg többet, de még a végére sem érek, Doki már ott terem a babakocsinál és azt üvölti:
- Dehogynem pislog, nézd, mindjárt pislog, így kell csinálni!
És egy jó nagyot beletapsol Balázska arcába. (Aki erre tényleg egy jó nagyot pislog.) :-)

Teregetek, bekészítem a mosást, és addig is beültetem Balázskát néhány játékkal együtt a nagykádba. Arra gondolok, itt biztonságban és szem előtt van, nem tud elmászni. Mire visszanézek, Balázska már régen túl van a játékokon és megtalálta a lefolyónyílást. Hason fekszik fölötte, dugdossa bele az ujját, majd kihúzza, és folyamatosan, amíg ki nem veszem, kiabál bele, hogy "Heeeeeeeej! Heeeeeej!" :-)
Ennyit az izgalmas, csilli-villi játékokról. :-)

Doki meglátja Balázskát, odarohan hozzá, tutujgatja, becézgeti és cincogó hangon okítja:
- Szeretlek, Balázska! Jaj, de szeretlek, Balázska! .... Hát kit szeret a Balázska?! Na kit szeret a Balázska?!... Igen, Dokit szereti a Balázska! .... Doki és Balázska egyenlő SZERETET! Doki és Balázska egyenlő SZERETET! Doki és Balázska egyenlő SZERETET! Doki és Balázska egyenlő SZERETET!...."

(Én meg elolvadok tőlük.) :-)))

2012. január 6., péntek

Anya, ne produkálj itt engem! :-)

Dokival beszélgetünk este az ágyban, hülyéskedünk, elvagyunk.
Megkérdezem:
- Doki, az agyunknak mi haszna?
- Mittudém!... Arra, hogy gondolkodjunk.... Meg arra, hogy több terhet kelljen cipelni.

- Anya, hol van a takaróm? Hol van a pléd, a "szilvu-pléd"?!

Doki panaszkodik, hogy a Timi, akibe szerelmes, egy másik fiúval jött össze. Próbálom vigasztalni, tanácsot adni:
- ... és szerintem csapd le a kezéről.
Doki mélyen elgondolkodik.
- Hm. Tulajdonképpen ez sem rossz ötlet. Bár én arra gondoltam, hogy megfojtom.

--------

Rászólok:
- Doki, ne hülyéskedj már, viselkedj normálisan!
- De hát anya, te "produkálsz" itt engem!

Doki és az automatikus, mindenre alkalmazható válasz.
Kiszólok a konyhából:
- Doki!...
- NEM!!! - hangzik azonnal a szobából.

Megérkezünk a húgomhoz, akinek a kiskutyája már lelkesen szimatolva, ugrándozva üdvözli Dokit
. Doki is köszön neki:
- Na mi van, Emily, felizgultál?!