2012. január 23., hétfő

Propozície - 26.2.2012 - súťaž

VI. Holdfény Lánya Páros és Csoportos Hastáncverseny - kiírás szlovák nyelven (köszönet érte Gabriel Pintes-nek: http://www.liptov-orient-festival.sk/

*************************


Propozície

Milé tanečnice a lektorky

a s radosťou vám oznamujeme, že

Mahasti Hastánc Stúdió

organizuje

medzinárodnú tanečnú súťaž pre dvojice a skupiny pod názvom
VI. HOLDFÉNY LÁNYAI

Miesto
CSILI Művelődési Központ Színházterme
Bp. XX. ker, Nagy-Győri István u. 4-6.

 Termín
Nedeľa 26.2.2012 o 11:00-15:00

 

10.  ročník tanečnej súťaže výhradne pre skupiny – V Maďarsku patrí medzi prvé tanečné súťaže vôbec

Tejto súťaže sa zúčastňujú nielen najväčšie a najlepšie tanečné školy, ale aj novovzniknuté tanečné skupiny alebo kluby.

Aj zo zahraničia sa čoraz viac skupín hlási na súťaž, takže doma v Maďarsku sa môžete porovnať s medzinrodným obsadením.
Verne tradíciám, aj tento rok bude súťaž medzinárodná, takže čakáme účasť z celého územia Maďarska, ale aj zo zahraničia.

Registrácia súťažiacich bude pri hlavnom vchode od 10:15 h

Kategórie

1, Dospelí začiatočníci – duo a malé skupiny – od 14 rokov, začiatočníci, amatéri 2-5 osôb v skupine

2, Dospelí začiatočníci – veľké skupiny – minimálne 6 osôb, maximálny počet nie obmedzený (nad 10 osôb zľavy na štartovnom) - pre skupiny, kde tancujú len amatéri. Prihlásiť sa dá len choreografia, ktorá ešte na žiadnej súťaž nezískala 1.-3. miesto

V kategórii začiatočníci môžu štartovať tie tanečnice, ktorým to odporúča ich učiteľ/ lektor (napr. Ešte sa nikdy neumiestnili na súťaži, dlhšie tancujú, ale ešte nesúťažili, ich tanečná úroveň ešte nedosahuje stredne pokročilú úroveň) pravidelne nevystupujú, nevyučujú a nemajú tanečné školy.


3, Dospelí stredne pokročilí – duo a malé skupiny – od 14 rokov, stredne pokročilí amatéri 2-5 osôb v skupine

4, Dospelí stredne pokročilí – veľké skupiny – minimálne 6 osôb, maximálny počet nie je obmedzený (nad 10 osôb zľavy na štartovnom) - pre skupiny, kde tancujú len stredne pokročilí amatéri. Prihlásiť sa dá len choreografia, ktorá ešte na žiadnej súťaž nezískala 1.-3. miesto v kategórii stredne pokročilí/pokročilí


V kategórii mierne pokročilí môžu štartovať tie tanečnice, ktorým to odporúča ich učiteľ/ lektor (napr. Ešte sa nikdy neumiestnili na súťaži, dlhšie tancujú, ale ešte nesúťažili alebo len málo, ich tanečná úroveň ešte nedosahuje pokročilú úroveň) pravidelne nevystupujú, nevyučujú a nemajú tanečné školy.5, Dospelí pokročilí – duo a malé skupiny – nad 14 rokov, pokročilí amatéri 2-5 osôb v skupine


6, Dospelí pokročilí – veľké skupiny – minimálne 6 osôb, maximálny počet nie je obmedzený (nad 10 osôb zľavy na štartovnom) - Prihlásiť sa dá aj choreografia, ktorá už získala nejaké ocenenie v kategórii stredne pokročilí/pokročilí, ale nie je to podstatné.


V kategórii  pokročilí môžu štartovať také skupiny a dvojice:
-         V ktorých hociktorý člen už získal na nejakej súťaži umiestnenie na 1.-3. mieste v kategórii sólo alebo skupiny v kategórii mierne pokročilí/pokročilí
-         Kde so skupinou tancuje lektor, choreograf, vedúci
-         Keď budú súťažiť s choreografiou, ktorá na nejakej súťaži už získala ocenenie na 1.-3. mieste v kategórii mierne pokročilí/pokročilí
-         Ich pripravenosť zodpovedá očakávaniam v tejto kategórii
-         Hociktorý člen skupiny vyučuje tanec, má tanečnú školu alebo pravidelne vystupuje


7, Junior – duo a skupiny – v tejto kategórii môžu štartovať také dvojice a skupiny, kde tancujú tanečnice do 14 rokov, alebo priemerný vek skupiny neprekročí 14 rokovTermín prihlášok: do 31.1.2012
Prihlášky prijímame dovtedy, kým sa nenaplní maximálny počet dvojíc/skupín, čo je 38.

Platnosť prihlášky:
-         Odoslanie vyplnenej prihlášky
-         Platba štartovného alebo doklad o zaplatení
-         Odoslanie CD/mp3 mailom do 31.1.2012

Štartovať je možné aj s viacerými choreografiami, ale za každú sa platí celé štartovné.

Štartovné:
-         Duo – 4000 Ft/os
-         Skupina – 3000 Ft/os 
-         Ak ešte bude miesto, prihlásiť sa dá aj na mieste, vtedy je štartovné – duo 4500 / os. Skupina 3500 / os.
-         Zľavy – nad 10 osôb je štartovné 2500 Ft/os
-         Každý súťažiaci obdrží jednu vstupenku ako darček pre svoju rodinu/kamarátov/fanúšikov


Ďalšie podmienky

Ak sa v jednej kategórii prihlási menej ako 4 dvojíc/skupín, bude táto zlúčená s inou kategóriou. O tejto zmene vás budeme informovať.

Pretože hlavným cieľom súťaže je aj podpora tvorivej dielne, v kategórii začiatočníci a stredne pokročilí môžu štartovať len choreografie, ktoré sa neumiestnili na 1.-3. Mieste na žiadnej súťaži. Choreografie, ktoré získali ceny (1.-3.):
-         v kategórii začiatočníci, môžu súťažiť v kategórii stredne pokročilí
-         v kategórii stredne pokročilí, môžu súťažiť v kategórii pokročilí

Prihlásiť sa dá s akoukoľvek novou alebo staršou choreografiou, ale len s uvedením mena choreografa (osoba alebo celá skupina). Ak je choreograf zo zahraničia, treba od neho súhlas s použitím jeho diela.


Veková kategória nemá obmedzenú spodnú ani hornú hranicu.

V kategórii skupiny nie je obmedzený počet súťažiacich, pretože veľkosť pódia je aspoň 80 m2. Pozadie pódia je čierne, preto pamätajte na to, aby ste si zvolili také oblečenie, ktoré nebude splývať s pozadím.

Tanečné štýly nie sú obmedzené. Je možné štartovať hociktorým východným tanečným štýlom, ako je folklór, moderný štýl, orientálny tanec ktorejkoľvek oblasti, fantasy či kabaretný štýl (tanečno- divadelný). Rozhodcovia nebudú porovnávať tanečné štýly medzi sebou, ale budú posudzovať, do akej miery zodpovedá tanečný štýl predvedený so znakmi tanečného štýlu, ktorý bol uvedený na prihláške (raqs sharqi, drum solo, saidi, fusion, folklor, modern pop, atď.)
Radi privítame aj choreografie, ktoré sú na hranici tanečných štýlov, ktoré sú novátorské ale aj tradične a klasické tance

Akékoľvek rekvizity sú povolené, v rámci jednej choreografie aj viac (z bezpečnostných dôvodov nie je možné použíť oheň)

V prípade zranenia a úrazu

Odoslaním prihlášky sa rozumie, že každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečenstvo (riziko) a sú si vedomí toho, že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadne zranenie a ďalšie škody, ktoré sa na mieste súťaže môžu vyskytnúť. Vedúci skupín sú povinný poučiť svojich súťažiacich o tejto veci.
V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov súťažiacich, je vedúci skupiny povinný problém nahlásiť organizátorovi, aby sa mohol postarať o lekársku starostlivosť. Odoslaním prihlášky sa tiež rozumie, že súťažiaci si prečítali pravidlá súťaže a budú ich aj dodržiavať


Dlžka skladieb
Duo  - 1:30-4:00 minút; Skupiny - 1:30-5:00 minút
Maximálne prekročenie o 10 sekúnd, potom to zvukár stíši

Poradie súťažiacich
Opačné poradie, ako boli prijaté prihlášky, čiže skupina ktorá sa prihlásila ako prvá, bude tancovať ako posledná v poradí
Príchod tanečníc – min 30 min pred začiatkom svojej súťaže

Poradie v jednotlivých kategóriách bude uvedené na www.mahasti.hu a odošleme to aj vedúcim skupín a takisto bude vyvesené na dverách šatne.

Bodovanie
Počet rozhodcov bude okolo 15, ktorí budú verejne udelovať body od 5 do 20
V prípade rovnakého počtu bodov (napr. dve 2. miesta), o cenách rozhodcovia  
rozhodnú losovaním.
Rozhodcovia sú významní predstavitelia orientálneho tanca v Maďarsku.
O konkrétnych rozhodcoch a cenách v súťaži vás budeme priebežne informovať.


Kritériá hodnotenia
- využitie priestoru, útvary / obrazy na pódiu
- zladenosť skupiny, synchro
- komunácia s obecenstvom
- prezentácia a výraz
- harmónia tanečného štýlu s hudbou (napr. zladenosť kostýmov a hudby, využitie a rôznorodosť špeciálnych hudobných štýlov, rytmov, krokov a pohybov, apod.)
- súlad stupňa obtiažnosti choreografie s technickou úrovňou tanečníc
- funkčné využite rekvizít
- kreativita, umelecký dojem
- zladenie kostýmov s choreografiou, osobitosťou tanečníc a obsahom tanca
- súťažné vystúpenie musí obsahovať min 40% prvkov orientálneho tanca. V opačnom prípade takúto choreografiu rozhodcovia nebudú hodnotiť (nehodnotiteľná choreografia)

Hudbu prosím poslať do 31.1.2012
Súťažné skladby budú nahraté na CD v takom poradí, ako budú skupiny súťažiť, aby sme predišli „tlačenici” pri zvukárovi. Dúfame, že týmto aj vás odbremeníme pred súťažou, aby ste sa mohli kľudne pripraviť. Žadame všetkých, aby ste mali aj náhradé CD so sebou.

 


Tešíme sa na vaše prihlášky, nápady, odporúčania, otázky

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése